Årsmöte Draugur Islandshästförening

 
När  Söndag 17 Februari 2019 kl 15:00
Plats TN Bygg, Gällivare

 

 Välkomna!

 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss på draugurforening@outlook.com